Nutika noorsootöö põhialused

Nutikas noorsootöö on osa noortevaldkonnast, lähtub tegevustes noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest ning üldeesmärgist ja toetab nende saavutamist. Nutikas noorsootöös seatud kolm peamist suunda:

  1. Noortele suunatud lahendused
  2. Nutika noorsootöö digitaalsete lahenduste väljatöötamine lähtudes noorsootöötajate vajadustest, pädevustest ja töömeetoditest
  3. Noorsootöö kvaliteedi, toimimise ja tõhususe arendamine ning omandamine paremad teadmised noorsoost

https://entk.ee/noorsootoo/noorsootoo/nutikas-noorsootoo/

Projekti kirjeldus

Projekti kirjeldus

Partnerorganisatsioonid

Youth Network MaMa (Sloveenia)

Jugendkulturarbeit e.V. Oldenburg (Saksamaa)

Nuorisokeskus Marttinen (Soome)

MTU Eesti Avatud Noortekeskuste Uhendus (Eesti)

Digitaalne noorsootöö

Digitaalsete tööriistade kasutamine noorsootöös pole uus mõiste. Digitaalsed tööriistad on kasutusel üle kümne aasta. Neid kasutatakse suurema hulga noorte kaasamiseks, organisatsioonide juhtimiseks, koolitusvahendiks ja samuti erinevate sidusrühmade ja sihtrühmadega suhtlemiseks.

Digitaalsed tööriistad ei saa igapäevast suhtlemist asendada, kuid võivad seda kindlasti täiendada või osaliselt asendada, kui tavapärast suhtlust ei ole võimalik läbi viia. Äärmuslik olukord 2020. aastal pani meid digitaalse noorsootöö vajalikkuse üle mõtlema. Digitaalsed tööriistad on olnud kasutusel juba enne COVID-19 pandeemiat. Eriolukorral kasutasime digitaalseid tööriistasid näiteks Facebooki või e-posti, kontaktallikana, reklaami ja levitamise eesmärgil. Mõnel juhul oli digitaalne ainus viis suhtlemist hoida, näiteks suhelda rahvusvaheliste vabatahtlikega jne. Selline digitaalsete vahendite kasutamine on digitaalse noorsootöö alus, kuid ei kirjelda väga täpselt, mida digitaalne noorsootöös tähendab.

Noorsootöötajatel lasub kohustus kogu aeg areneda ja õppida. Nad on elukestva õppe pooldajad ja saadikud. Noorsootöötaja isiklik omadus peaks olema õppida ja kohaneda uue normaalsusega, mis tuleneb ühiskonnast, majandusest ja poliitikast. Muidugi ei tohiks noorsootöötajat pidada piiranguteta superinimeseks, kuid ta peaks siiski järgima oma sihtrühma, noorte käitumist ning kohanema nende vajaduste ja suundumustega. Noori huvitab digitaalne platvorm, see on fakt. Naljatame sageli, et noorem põlvkond on praktiliselt sündinud telefon käes, teades kõiki nippe ja kõiki rakendusi, kuid nagu juba öeldud, ei tähenda digitaalne teadmine ainult rakenduste kasutamist.

Noorsootöötajad juba kasutavad digitaalseid tööriistasid oma töös, kuid nad peaksid mõtlema veidi laiemalt, nagu nad juba praegu mõtlevad. Nad peaksid arendama või täiendama oma oskusi, kasutades meie käsutuses olevaid lihtsaid digitaalseid tööriistu. Samuti on kõige selle omandamise juures oluline vahendite olemasolu ja aeg, mis läheb katse-eksitus meetodil katsetamiseks.

Pole vaja karta, et digitaalne noorsootöö võib asendada vanamoelist noorsootööd. Inimesed on sotsiaalsed olendid ja me vajame tavapärast suhtlemist. Kuid mitte kõik inimesed ei soovi isiklikult suhelda. Lisaväärtus on noortele pakkuda platvormi ja võimalust oma arvuti või telefoni kaudu maailmaga suhelda. Mõned inimesed ei soovi minna noortekeskustesse, kuid soovivad olla seotud mõne noortekeskuse tegevusega. Me ei tohiks unustada, et inimestel on erinevad õpieelistused ja noorsootöötajatel lasub kohustus proovida kaasata võimalikult palju noori meie kogukonda. Probleem on selles, et paljud noorsootöötajad mõtlevad noorsootööle ainult sotsiaalmeedia pilgu läbi ja unustavad tohutud võimalused ja ei ole teadlikud, et digitaalne tähendab palju enamat.